SPOT PROTIV DROGE

U narednih šest mjeseci NVO „Media team“ organizovaće edukativne radionice za učenike srednjih škola i mlade pripadnike Romske i Egipćanske(RE) populacije u Nikšiću. Radinice su dio našeg projekta pod nazivom „Podizanje svijesti mladih Nikšića u borbi protiv droge”. Projekat će se sprovesti u četiri srednje škole, a njime će kroz kampanju sprovođenja jedanaest edukativnih radionica biti obuhvaćeno 400 mladih učenika srednjih škola starosti od 14 do 17 godina, kao i 100 mladih RE iz tri naselja u Nikšiću. Projektom je predviđeno podizanje svijesti mladih o problemu zloupotreba droga u Nikšiću, potrebi za njenim sprečavanjem, kao i potrebi afirmacije zdravih stilova života kod mladih u zajednici. Kroz kampanju pod sloganom „Moj izbor je život, a ne droga!”,  uključićemo i društvenu zajednicu, organizacije i institucije koje se bave prevencijom zloupotreba droga u Nikšiću. NVO „Media team” će u nastavku projekta organizovati i okrugli sto na temu „Zajednička strategija djelovanja protiv droge u Nikšiću”, a uradiće i anketu sa mladima o bolestima zavisnosti. Projekat „Podizanje svijesti mladih Nikšića u borbi protiv droge” finansijski je podržalo Ministarstvo zdravlja Crne Gore.

SREDNJOŠKOLCI NIKŠIĆA PORUČUJU:

Program" Podrška mladima Nikšića u borbi protiv droge " finansiran je od strane Ministarstva zdravlja.

Projektom je bilo predvidjeno podizanje svijesti zajednice, prvenstveno mladih, o problemu zloupotreba droga u Nikšiću, potrebi za njenim sprečavanjem,kao i o potrebi afirmacije zdravih stilova života. Kroz kampanju "Svi zajedno - protiv Droge!" unaprijedili smo vještine 250 mladih Nikšića, učenika osnovnih škola na ruralnom području i 100 osnovaca RE populacije u dva RE naselja u Nikšiću.

 

PORUKE UČENIKA SVOJIM VRŠNJACIMA

OŠ "DUŠAN BOJOVIĆ"

1. NE KORISTI DROGU!

2.SAMO ODLUČNO NE MOŽE DA VAS SPASI!

3.REĆI STOP DROGAMA!

4.HOĆU DA ŽIVIM NE DA ŽIVOTARIM.VELIKO NE REĆI DROGI!

5.TRUDIĆU SE NAJVIŠE ŠTO MOGU SAMO DA ZAUSTAVIM DROGU!

6.NEMA PODJELA DROGA NA LAKE I TEŠKE,SVE SU TEŠKE!

7.BIRAM ŽIVOT!

8.NE ČINI SEBI ZLO,JER IDEŠ U PAKAO!

9.DROGU NE KORISTI,ŽIVOT ISKORISTI!

10.IZABERI LJUBAV,IZABERI SREĆU, IZABERI ŽIVOT,VOLI CIO SVIJET,RADUJ SE, ŽIVI I RECI DROGI NE!

OŠ "MILEVA LAJOVIĆ-LALATOVIĆ"

11. DROGA NIJE TVOJE RASPOLOŽENJE,ONA JE ŠTETNA ZA TEBE!

12.DROGA NIJE RJEŠENJE ZA TVOJE PROBLEME!

13.BAVI SE NEKIM SPORTOM, DROGA NIJE ZA TEBE!

14.JEDNOSTAVNO NE NEKAD ZNAČI DOSTA!

15.U ŽIVOTU IMA MNOGO TOGA ,ZATO TI NE TREBA DROGA!

16.RECI NE! OD DRUGIH SE NE BOJ!

17. RECI DROGI NE, DA NE UPADNEŠ U PROBLEME!

18.BACI DROGU I UHVATI ŽIVOT!

OŠ"DUŠAN ĐUKANOVIĆ"

19.STOP KORIŠĆENJU OPOJNIH SUPSTANCI!

20.DROGA JE LOŠA ZA ZDRAVLJE!

21.NE UZIMAJ DROGU UNIŠTIĆEŠ SEBE!

22.BACI DROGU-ZAGRLI ŽIVOT!

23.KONZUMIRATI DROGU ZNAČI UNIŠTITI SVOJ ŽIVOT!

24.DROGA UBIJA!

25.SAMO RECI NE!

26.ŽIVOT JE JEDAN,UZ DROGU JE BIJEDAN!

27.ŽIVOTU RECI DA-DROGI RECI NE!

28.ŽIVOT JE JEDAN,DROGE NIJE VRIJEDAN!

 

OŠ"JANKO MIĆUNOVIĆ"

29.SAM BIRAŠ SVOJ PUT!

30.DROGA JE ZLO!

31.NIJE TEŠKO REĆI NE! 

32.STOP DROGI!

33.ŽIVOT DA- DROGA NE!

34.DJETINJSTVO ODRŽI-DROGU SPRŽI!

35.DROGA JE TVOJ NEPRIJATELJ!

36.SPORT DA, SUPSTANCE NE! 

37.DROGA NIJE ŽIVOT!

38.RODITELJI SU TVOJI PRIJATELJI,ZATO NE RAZOČARAJ IH!

39.TI NIJESI DIO TOGA ZA TEBE NIJE DROGA!

 

 

OŠ"RADOJE ČIZMOVIĆ"

40.IZABERI LIJEP ŽIVOT, DROGU NE KORISTI ,JER ONA MOŽE SAMO DA UNIŠTI!

41.RECI NE-IZABERI ŽIVOT!

42.DROGA NIJE ANĐEO,ONA JE ĐAVO!

43.DROGA NIJE ŠALA, NE BUDI BUDALA!

44.DROGA NIJE MALA ,ZA NJU RECI: NE,HVALA!

45.DROGA NIJE RAJ VEĆ NAŠEG ŽIVOTA KRAJ!

46.DROGA IMA MANA I NIJE UOPŠTE ZDRAVA!

47.PUSTI DROGU,RECI NE, BOLJE DA IMAŠ PRIJATELJE!

48.BOLJE JE OSTAVITI DROGU PO STRANI ,A ŽIVOT SREĆOM HRANI!

49.DROGA NIJE LJUBAV,ZDRAVLJE.ONA JE ŽIVOTA RAZARANJE!

50.DROGA NIJE MALA STVAR,KAD JE PROBAŠ U TEBI NASTAJE KVAR!

RE NASELJE "BUDO TOMOVIĆ" I RE NASELJE"POD TREBJESOM"

51. E DROGA ONAJ PRAVO STVARI PALE E TERRNE MANUŠA !

52. NA PROVISAN E ŠTETNE SUPSTANCE!

53.DROGA NAJ PRAVO STVARI PALA E TERNE MANUŠA!

54.SO MAJ BUT DA ORBA E TERNESA,GUA HI MAJ LAČE PALA LENDE!

55.SPORT ŠAJ,A EDROGA NA!

56.ŽIVOTI VA,DROGA NA!

57.NA TE KORISTI DROGA!

58.STOP DROGES JETA BUKUK!

59.NA POVISAR E DROGA! NAJ ŠUKAR /LAČE!

60.AČAVEN E DROGA! O ŽIVOTO MAJ ŠUKAR HI TALE E DROGA!

61.SAVORE SAM PROTIV DROGA!


POŠALJITE NAM VAŠE KOMENTARE,GLASAJTE ZA NAJBOLJU PORUKU,DAJTE  NAM VAŠE SUGESTIJE,LAJKUJTE NAŠ WEB SITE ...